Z powodu coraz gorszej nawierzchni na dotychczasowej rundzie, proponowana jest lekka modyfikacja po nowych, idealnych asfaltach.