Trzy korony pabianic 2018

Kryterium PTC Trzy Korony Pabianic – 30.IX.2018

Już 30 września zapraszamy na organizowane po raz drugi kryterium uliczne Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów pod nazwą: OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM PTC TRZY KORONY PABIANIC.

Nasz wyścig to rzadka okazja, by rywalizować na ulicach miasta w interesującej formule.Uczestnicy wyścigu ścigają się na 2,5 km pętli co kilka minut przejeżdżając przed zgromadzoną publicznością. Wyścig rozgrywany jest w ramach cyklu „Klasyki Ziemi Łódzkiej”podsumowujący sezon 2018

Zapisy : https://www.t2w.pl/zapisy/15

REGULAMIN :

1. Organizator:
PTC Pabianice – sekcja kolarska
ul. Gdańska 7
95-200 Pabianice
nr konta: 55 1240 3044 1111 0000 2955 4737
Dyrektor wyścigu: Tomasz Olban tel. 886 648 115
– Okręgowy Związek Kolarski
Ul. Północna 36
91-425 Łódź
-Starostwo Powiatowe w Pabianicach – Powiat Pabianicki
– Urząd Miejski w Pabianicach

2. Patronat
Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz
Starosta Pabianicki Krzysztof Habura

3. Cel imprezy
– popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. łódzkiego
– promocja Miasta i Gminy Pabianice oraz powiatu pabianickiego
– zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa
– propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku

4. Warunki uczestnictwa
– Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki kategorii młodzik i młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, juniorka, junior, cyklosport i mastersposiadający ważną na rok 2018 licencję zawodnika oraz aktualne badania lekarskie.
– amatorzy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów w dniu wyścigu oraz podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia. Osoby poniżej 18 roku życia, mogą startować po podpisaniu zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów.

5. Warunki dopuszczające do startu:
– Dokonanie opłaty startowej na wyżej wymieniony numer konta , lub w biurze zawodów .
– Prawo startu w wyścigu mają osoby zgłoszone w biurze zawodów, które w dniu 30.09.2018 roku, będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość.
W przypadku zawodników niepełnoletnich, konieczne jest oświadczenie prawnego opiekuna.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia.
Wzór oświadczenia znajduje się w biurze zawodów.
– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
– Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie wyścigu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z
dyskwalifikacją.
– Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione.
– Uczestnik, który straci kontakt z czołówką wyścigu i zostanie wyprzedzony przez pilota zamykającego, będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami)
– Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest do poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, z wyjątkiem zmiany kierunku jazdy w lewo na skrzyżowaniu, gdzie może on zjechać do środka jezdni.
– We wszystkich kategoriach obowiązuje absolutny zakaz używania przystawek typu lemond.
– W kategorii AMATOR dopuszczane są dowolne rodzaje rowerów.
– Wyprzedzanie pojazdu oznaczonego jako PILOT WYŚCIGU jest bezwzględnie zabronione i skutkuje dyskwalifikacją.
– Uczestnicy wyścigu mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych
– W przypadku pojawienia się na trasie wyścigu pojazdu uprzywilejowanego z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi uczestnicy mają bezwzględny obowiązek umożliwić temu pojazdowi przejazd.
– Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować w wyścigu na podstawie ważnej licencji PZKoL bądź na podstawie oświadczenia opiekuna prawnego.

6. Termin, miejsce i biuro zawodów:
Zawody odbędą się dnia 30.09.2018r.
Biuro zawodów:
Nowy Rynek ul. Moniuszki 40\42 95-20 Pabianice

7. Harmonogram wyścigu
– 8:00 – otwarcie biura zawodów
– 8:00 – 10:00 zapisy i weryfikacja dla kategorii: młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, juniorka i amator na rowerach różnych.
– 10:10 odprawa techniczna dla kategorii: młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, juniorka i junior
– 10:30 start amatorzy na rowerach różnych (mężczyźni i kobiety) – 8 okrążeń x 2,5 km (20km)
– 11:30 start wyścigu kategorii MŁODZIK , MŁODZICZKA, JUNIORKA MŁODSZA – 8 okrążeń x 2,5 km (20km) – punktowanie 4 okrążenie -5, 3, 2, 1 punkt i 8 okrążenie – 10, 6, 4, 2 punkty.

W sytuacji gdy zawodnik lub zawodniczka nie zdobywali punktów podczas wyścigu o kolejności w klasyfikacji decyduje miejsce na ostatnim finiszu. W przypadku równej ilości punktów decyduje miejsce na ostatnim finiszu.
– 12:30 – start kategorii junior młodszy i juniorka – 12 okrążeń x 2,5 km (30km) – punktowane okrążenia:okrążenie 4 – 5, 3, 2, 1 punkt, okrążenie 8 – 5, 3, 2, 1 punkt, okrążenie 12 – 10, 6, 4, 2 punkty.

Okrążenie nadrobione to +20 punktów.
Zawodnicy zdublowani będą zdejmowani z trasy i klasyfikowani według zajmowanych miejsc.

– 12:45 dekoracja kategorii młodzik, młodziczka, juniorka młodsza, junior młodszy i juniorka
– 13:30 – start wyścigu kategorii JUNIOR i AMATOR (mężczyźni) – 12 okrążeń x 2,5 km (30km) – 6 okrążenie Premia Specjalna PTC open – miejsce 1, 2, 3 nagroda rzeczowa.

– 14:30 – start wyścigu kategorii MASTERS M20, M30, M40 – 15 okrążeń x 2,5 km (37,5 km) – 6 okrążenie Premia Specjalna PTC open – miejsce 1,2,3 nagroda rzeczowa.

– 15:30 – start wyścigu kategorii MASTERS M 50, M60, M70+ i kobiety masters open- 12 okrążeń x 2,5 km – 6 okrążenie Premia Specjalna PTC open – miejsce 1, 2, 3 nagroda rzeczowa.

W sytuacji gdy zawodnik lub zawodniczka nie zdobywali punktów podczas wyścigu o kolejności w klasyfikacji decyduje miejsce na ostatnim finiszu. W przypadku równej ilości punktów decyduje miejsce na ostatnim finiszu.

Dekoracje po zakończeniu ostatniego wyścigu.

8. Nagrody
Dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczekw każdej kategorii: AMATOR ROWERY RÓŻNE – KOBIETY I MĘŻCZYŹNI, MŁODZIK, MŁODZICZKA, JUNIOR MŁODSZY, JUNIORKA MŁODSZA, JUNIOR, JUNIORKA AMATOR, MASTERS oraz Kobiety MASTERS OPEN przewidziane są nagrody rzeczowe.

9. Opłaty startowe
Młodzik, młodziczka bez opłat
Juniorka młodsza, junior młodszy, junior, juniorka 10 zł

Opłata startowa dla zawodników masters
– do 25 września przelewem na konto – 50 złotych
– w dniu wyścigu, w Biurze Zawodów – 60 złotych
– masterskat. M70 – 30 zł , kat. M80+ – zwolnieni z opłaty

Opłata dla kategorii Amator Rowery różne (napędzane siłą własnych mięśni) wynosi 40 złotych

Opłata dla kat AMATOR (bez licencji) wynosi odpowiednio
-do 25 września przelewem na konto-70 złotych
-w dniu wyścigu w Biurze Zawodów-80 złotych

Przy przelewie na konto (nr 55 1240 3044 1111 0000 2955 4737) prosimy o podanie w tytule imienia, nazwiska i miejscowości zawodnika, kategorii w jakiej będzie startował (AMATOR/MASTERS) oraz dopisek: PTC sekcja kolarska – kryterium. Przykładowo:
Jan Kowalski, Pabianice, kategoria Amator, PTC sekcja kolarska – kryterium
Z opłaty zwolnieni są zawodnicy kategorii MŁODZIK.

UWAGA! Za numery startowe zakupione wcześniej tj. w poprzednich wyścigach cyklu Klasyki Ziemi Łódzkiej, organizator nie będzie zwracał pieniędzy.

10. Trasa
Trasa wyścigu zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu drogowego w jego trakcie i będzie przebiegała następującymi ulicami miasta Pabianic:
ul. Orla ->ul. Wileńska -> ul. Śniadeckiego -> ul. Jana Pawła II -> ul. Targowa ->ul. Orla
(runda 2,5 km)

11.Dla zawodników biorących udział w cyklu “Klasyki Ziemi Łódzkiej” decydująca do punktacji cyklu będzie kolejność na ostatnim okrążeniu wyścigu.

12. Sposób przeprowadzenia wyścigu
Wyścig przeprowadzony będzie w formie kryterium ulicznego. Zawodnicy pokonywać będą pętle o długości 2,5 km odpowiednią ilość razy tj.:
-8x 2.5 km kat. MATOR ROWERY RÓŻNE
– 8x 2,5 km kat. MŁODZIK, MŁODZICZKA, JUNIORKA MŁODSZA
– 12 x 2,5 km kat. JUNIOR MŁODSZY, JUNIORKA
– 12×2,5 km dla kat. AMATOR JUNIOR
– 12 x2,5 km dla kat. Kobiety open, MASTERS M50, M60, M70+
– 15 x2,5 km dla kat. MASTERS M20, M30, M40

Kryterium wygrywa: W kategoriach wyścigu – MŁODZIK, MŁODZCZKA, JUNIORKA MŁODSZA. Oraz wyścigu kategorii -JUNIOR MŁODSZY, JUNIORKA, ten zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów, w przypadku tej samej ilości punktów decyduję kolejność na mecie, a w pozostałych kategoriach zwycięzcą jest osoba ,która jako pierwszy pokona wyznaczony dystans.
Zawodnicy zdublowani będą zdejmowani z trasy i klasyfikowani według zajętych miejsc.

13. Kary:
W zakresie kar na zawodach obowiązują Przepisy Dyscyplinarne PZKol.

14. Szpital:
Pabianickie Centrum Medyczne SP. Z O.O.
Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

15. Postanowienia końcowe:
Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt własny
• Zawodniczki i zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach – zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
• Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własna odpowiedzialność,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie zawodów,
• Wszelkie dodatkowe informacje/ komunikaty będą umieszczane na tablicy obok Biura Zawodów – zawodnicy, trenerzy, ekipy mają obowiązek się z nimi zapoznać.
• Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
• Każdy uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe z jego wizerunkiem, danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, media społecznościowe radio, telewizję, a także w celach marketingowych i promocyjnych organizatora oraz jego sponsorów.
• Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczanie danych osobowych na listach startowych i listach wyników, które będą publikowane w prasie, radiu, telewizji, mediach społecznościowych, stronach internetowych związanych z zawodami sportowymi itp. środkach przekazu.
• we wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny, a w organizacyjnych organizator.

Zapisy : https://www.t2w.pl/zapisy/15