Pogrzeb Jurka Jagieły

Pogrzeb Jerzego Jagieły odbędzie się w piątek 21.VI.2019 na cmentarzu przy ul. Kurczaki w Łodzi.