Strzałki

Wolny piątek, więc zamiast tłuc rundę, tłukliśmy strzałki. We wpisie foto-relacja, a na końcu cała prawda o pracy!

strzałki1

2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 strzałki a strzałki b