Kolarstwo w Łodzi
halloween xc2

Halloween XC – 05.XI.2023

Halloween XC to pierwszy w łódzkiej historii challenge wyścigowy MTB który ma na celu nie tylko rywalizację ale też dobrą zabawę. Darmowy start jest dla zawodników dowolnie przebranych w klimacie Haloweenowym. Zapisy od 10 rano. Pierwsze starty o godz. 11. Dekoracja i wręczenie nagród ok godz. 13:30.

Zapisy online: [klik]

Trasa:

https://www.strava.com/routes/3147623800108710156

Trasa KIDS:

https://www.strava.com/routes/3149347527495298316

Partnerzy wydarzenia:

bikeplanet

Zabezpieczenie trasy zapewnia https://mediprotect.pl/

Parking znajduje się przy wjeździe do lasu, ul. Serwituty/Okólna. Przy biurze zawodów nie będzie miejsca dla aut dlatego prosimy korzystać z wyznaczonego parkingu i dojść/dojechać rowerami do nas ul. Serwituty.

halloween mapka parking biuro

REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH Halloween XC w Lesie Łagiewnickim

I. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja kolarstwa, rekreacji oraz turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców Łodzi i okolic

2. Zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze.

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

4. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu ,

5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.

6. Promocja Miasta Łódź.

II. ORGANIZATOR

1. CykloBomba

2. Cyklomaniacy

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Termin: 05.11.2023 r.

2. Miejsce: Las Łagiewnicki

IV. PROGRAM ZAWODÓW

10:00 – zapisy

11:00 – U12 lat

11:30 – 13-18 lat

12:00 – 19-35 lat

12:01 – 36-50 lat

12:02 – 51+ lat , Ladies

13:30 – zakończenie, dekoracja.

V. TRASY ZAWODÓW

Fragment trasy Łagiesy XC

VI. KATEGORIE ⁃ U12 lat ⁃ 13-18 lat ⁃ 19-35 lat ⁃ 36-50 lat ⁃ 51+ lat ⁃ Ladies

VII. LIMIT STARTUJĄCYCH UCZESTNIKÓW 100 osób

IX. LIMITY CZASOWE Organizator ustala limit czasowy 1:30h dla wyścigu.

X. WARUNIKI UCZESTNICTWA – impreza jest darmowa dla osób przebranych, dlatego każdy startujący jest zobowiązany do zapewnienia sobie odpowiedniej ilości wody, jedzenia, napojów i innych środków niezbędnych do bezpiecznego i zdrowego pokonania trasy. – obowiązuje absolutny zakaz śmiecenia na trasie, za wyjątkiem strefy wyznaczonej przy linii start/meta. – Każda osoba startująca w zawodach robi to na własną odpowiedzialność – w Biurze Zawodów należy podpisać oświadczenie o stanie swojego zdrowia, ubezpieczeniu NNW i wiedzy na temat ryzyka jakie niesie za sobą start w zawodach w kolarstwie górskim. – Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku
sztywnym na głowie.
– Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego roweru, który napędzany jest wyłącznie siłą mięśni, wyposażonego w dwa jednakowe koła nie większe niż 29 cali. – Zawodnicy startować mogą tylko w swojej kategorii, startując w innej kategorii robią to na własną odpowiedzialność i nie będą klasyfikowani.

XI. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia za pośrednictwem formularza lub na miejscu w biurze zawodów czynnym w dniu imprezy od 10:00.

XII. OPŁATA STARTOWA 1. Udział w zawodach jest bezpłatny dla osób przebranych w stylu halloween oraz płatna „co łaska” bez przebrania.

XIII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Zawody w kolarstwie górskim będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Wyścigi zostaną rozegrane ze startu wspólnego zatrzymanego.

3. Na trasie wyścigu występują trudne technicznie odcinki gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

4. Trasa zawodów wytyczona będzie w terenie. Ewentualny przebieg trasy drogami publicznymi odbędzie się bez nadzoru, w otwartym ruchu pojazdów.

5. Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu (defekt, uraz) mają obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie sędziemu lub w Biurze Zawodów

7. Trasa wytyczona będzie taśmami. Dodatkowo na trasie będą znajdowały się tabliczki wyznaczające kierunek jazdy.

8. Skracanie trasy, opuszczanie okrążeń lub inne czynności zawodników mające na celu korzyści względem konkurentów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją.

9. Zawodnik nie może podczas wyścigu używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin wyścigu.

10. Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrudniać wyprzedzania innemu kolarzowi. Bezwzględnie obowiązują zasady FAIR PLAY.

11. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i jechać tylko wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie wolno mu zanieczyszczać okolicy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną strefą bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne szklane pojemniki.

12. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie miną żadnego punktu kontrolnego.

13. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.

14. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

15. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem będzie decydował Organizator zawodów.

XIV. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO

brak

XV. ZMIANY

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wspólnego startu różnych kategorii wiekowych oraz do łączenia kategorii wiekowych w przypadku małej liczby uczestników zgłoszonych – informacja zostanie podana najpóźniej 10 min przed startem.

XVI. RUCH DROGOWY Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisy Ruchu Drogowego. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XVII. KARY Organizator może zasądzić następujące kary: 1. Upomnienie.
2. Dyskwalifikacja.

XVIII. PROTESTY Protesty do Organizatora zawodów można składać w formie
pisemnej w czasie trwania zawodów i do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

6. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cywilnej (OC) we własnym zakresie.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.

8. Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 
Dodaj komentarz

Or

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *