Lipcówki 2020

Lipcówki są szybkie! Lipcówki są dobre! Lipcówki trzeba jeździć! W najbliższą niedzielę Lipcówki zawitają do Kazimierza za Aleksandrowem Łódzkim. Serdecznie zapraszamy!

Terminy:
5 lipca- Widawa k/ Zduńskiej Woli
12 lipca – Zapolice k/ Zduńskiej Woli
19 lipca- Wolbórz
26 lipca- Kazimierz k/ Lutomierska
2 sierpnia – Widawa k/ Zduńskiej Woli

Regulamin

LIPCÓWKI
I. Cykl ”treningów” kolarskich, zorganizowanych na zasadach rywalizacji w Jeździe
Indywidulnej na Czas.
II. Pięć różnych lokalizacji, w centralnej Polsce, wszystkie na najlepszej jakości
nawierzchniach, każdy etap o długości około 20 -25 km.
Terminy:
5 lipca- Widawa k/ Zduńskiej Woli
12 lipca – Zapolice k/ Zduńskiej Woli
19 lipca- Wolbórz
26 lipca- Kazimierz k/ Lutomierska
2 sierpnia – Widawa k/ Zduńskiej Woli,
III. Treningi rozgrywane według standardów wyścigowych, na drogach publicznych ,w
ograniczonym ruchu drogowym, z zachowaniem podstawowych zasad jazdy na czas oraz
przepisów Ruchu Drogowego.
IV. Każdy uczestnik otrzyma identyfikujący numer startowy, zostanie zmierzony czas
przejazdu wyznaczonej trasy oraz zostanie przeprowadzona klasyfikacja zgodna z
wymienionymi poniżej kategoriami:
A. rowery czasowe:
1. Kobiety Open, lub w przypadku frekwencji powyżej 10-ciu uczestniczek, z podziałem
na dwie kategorie do 39 lat i 40+.
2. Mężczyźni
– do 39 lat
– 40-49 lat
– 50 -59 lat
– 60 lat i powyżej
– kategoria +70 zostanie sklasyfikowana osobno, w przypadku pojawienia się co najmniej
3 zawodników w wieku 70 lat i więcej
B. rowery inne – rowery złożone bez elementów do jazdy na czas, takich jak : koła typu
dysk, kierownice typu lemondki, owiewki, spojlery itp., z wykluczeniem owerów
poziomych.
– Mężczyźni Open
– Kobiety Open
C. rowery poziome – osobna klasyfikacja zostanie przeprowadzona w przypadku
pojawienia się co najmniej 3 zawodników na takich rowerach. W przypadku mniejszej
ilości uczestników w tej kategorii, czas przejazdu zostanie zmierzony, ale nie odbędzie
się dekoracja za wywalczone miejsce na podium.
V. Dekoracje za trzy najlepsze wyniki w każdej kategorii na poszczególnych etapach
będą odbywały przeprowadzone bezpośrednio po każdym etapie.
VI. Klasyfikacja generalna zgodnie z w/w kategoriami, zostanie przeprowadzona po
zakończeniu ostatniego etapu według następującej punktacji etapowej.
1 miejsce – 500 pkt
2 miejsce – 400 pkt
3 miejsce – 320 pkt.
4 miejsce – 260 pkt.
5 miejsce – 220 pkt.
6 miejsce – 200 pkt.
7 miejsce – 180 pkt
8 miejsce – 160 pkt.
9 miejsce – 140 pkt.
10 miejsce – 120 pkt.
11 miejsce – 100 pkt.
12 miejsce – 90 pkt.
13 miejsce – 82 pkt.
14 miejsce – 76 pkt.
15 miejsce – 72 pkt.
16 miejsce – 70 pkt.
17 miejsce – 68 pkt.
18 miejsce – 66 pkt.
19 miejsce – 64 pkt.
20 miejsce – 62 pkt.
21 miejsce – 60 pkt.
22 miejsce – 58 pkt.
23 miejsce – 56 pkt.
24 miejsce – 54 pkt.
25 miejsce – 52 pkt.
26 miejsce – 50 pkt.
27 miejsce – 49 pkt.
28 miejsce – 48 pkt.
29 miejsce – 47 pkt.
30 miejsce – 46 pkt. itd.
VII. Do klasyfikacji generalnej zostaną zaliczeni zawodnicy, którzy wzięli udział w co
najmniej 3 etapach cyklu. Na ostateczny wynik będzie składała się suma punktów z 3
najlepszych wyników za poszczególne etapy. W przypadku wystąpienia tej samej ilości
punktów za trzy etapy, u kilku zawodników, o ostatecznym miejscu w klasyfikacji końcowej
decydował będzie wynik 4-go najlepszego wyścigu. Jeżeli sytuacja powtórzy się po
podliczeniu punktacji za 4 wyścigi, decydował będzie 5 wyścig. Jeżeli po podliczeniu
punktacji za 5 wyścigów, nadal wynik punktowy będzie remisowy, o ostatecznie zajętym
miejscu decydowała będzie suma czasów przejazdu wszystkich wyścigów.
VIII. Dokładne informacje dotyczące poszczególnych etapów, w tym o lokalizacji Biura
Imprezy, godziny startu pierwszego zawodnika, linki do tras oraz inne szczegóły, będą
znajdowały się poniżej, jako załączniki.
USŁUGI SPECJALNE !!! ( do wykupienia bezpośrednio przed startem, wyłączne u Sędziego
Pomiarowego)
– skrócenie czasu własnego przejazdu – 1 sekunda = 1 złotych.
– wydłużenie przejazdu wskazanego konkurenta -1 sekunda = 2 złote.