Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym 2017 Elita + Masters

81. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się 13-14 Stycznia w Koziegłowach. Zapraszamy wszystkich do startu lub kibicowania. Pełen regulamin we wpisie.

REGULAMIN 81 MP.REGULAMIN
81. MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
13-14 stycznia 2018 KOZIEGŁOWY

1. Cel zawodów:
Wyłonienie Mistrzów Polski w kolarstwie przełajowym w kategoriach:
– Juniorka młodsza
– Junior młodszy
– Junior
– Elita + U-23 kobiety open (dodatkowo U-23 kobiety)
– Elita + U-23 mężczyźni open (dodatkowo U-23 mężczyźni)
– Cyklosport kobiety 18 – 29 lat
– Masters kobiety ponad 30 lat
– Masters I mężczyźni 30 – 39 lat
– Masters IIA mężczyźni 40 – 44 lata Masters IIB mężczyźni 45 – 49 lat
– Masters IIIA mężczyźni 50 – 54 lata Masters IIIB mężczyźni 55 – 59 lat
– Masters IVA mężczyźni 60 – 64 lata Masters IVB mężczyźni 65 – 69 lat
– Masters V mężczyźni ponad 70 lat
Wyłonienie najlepszej Młodziczki i Młodzika w kraju – Naramiennik i Puchar Prezesa Polskiego Związku Kolarskiego
Wyłonienie najlepszej Żakini i Żaka, (rocznik 2006,2007) – Puchar Dyrektora 81 M.P.
Popularyzacja kolarstwa przełajowego wśród dzieci i młodzieży w Polsce
Promocja Miasta i Gminy Koziegłowy
Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży

2. Organizator:
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” w Koziegłowach
42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28 Tel/Fax +48 34 3141268
e-mail andrzej.chmurzewski1@wp.pl

3. Współorganizatorzy:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Polski Związek Kolarski
Zakład Komunalny w Koziegłowach
Zespół Szkół w Koziegłowach
Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach

4. Termin i miejsce:
Zawody o tytuł Mistrza Polski w Kolarstwie Przełajowym zostaną rozegrane w dniach
13 – 14.01.2018r.
Miejsce: Koziegłowy, Kompleks Sportowy i Osiedle Zamkowe przy ulicy Zamkowej, Rycerskiej i Zielonej. Długość okrążenia 2940m.
13.01.2018 r. sobota – kategorie: Masters, Cyklosport, Żakini, Żak, Młodziczka, Młodzik.
14.01.2018 r. niedziela – kategorie: Juniorka młodsza, Junior młodszy, Junior, Elita kobiety open, Elita mężczyźni open

5. Biuro zawodów:
W dniu 12.01.2018r. – Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28
W dniach 13–14.01 2018r. – ZESPÓŁ SZKÓŁ w Koziegłowach ul. 3-go Maja 12 ( przy trasie MP). W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane !!!

6. Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym mogą startować zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie, ważną licencję na rok 2018 oraz ważne badania lekarskie.
Zgłoszenia zawodników i zawodniczek oraz osób towarzyszących z określeniem pełnionych funkcji należy przesłać do dnia 8 stycznia 2018r. na adres: MGLKS „Błękitni” 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28 email: andrzej.chmurzewski1@wp.pl, druk w załączeniu. Rezerwacje na zakwaterowanie i wyżywienie również do 8 stycznia 2018r.
W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane !!
7. Ograniczenia sprzętowe:
W kategorii Żak, Żakini, Młodziczka, Młodzik, zawodnicy mogą startować na rowerach przełajowych i MTB
W kategorii Junior młodszy i wyższych (kobiet i mężczyzn) nie można startować na rowerach typu MTB.
8. Sposób przeprowadzenia wyścigów:
Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami sportowymi PZKol na dystansach:
Kategoria Żak, Żakini – 1 runda wyścigu
Kategoria Młodziczka – 20 min.
Kategoria Młodzik – 20 min.
Kategoria Juniorka młodsza – 30 min.
Kategoria Junior młodszy – 30 min.
Kategoria Elita kobiet open – 40 min.
Kategoria Junior – 40 min.
Kategoria Elita mężczyźni open – 60 min.
Kategoria Masters I, Masters II, Cyklosport mężczyźni – 45 min.
Masters III, Masters IV – 35 min.
Masters V – 30 min.
Masters kobiety, Cyklosport kobiety – 30 min.

9. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne Mistrzostw Polski ponoszą organizatorzy.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących pokrywają jednostki, kluby zgłaszające udział w Mistrzostwach Polski.
Opłata startowa według przepisów PZKol. na 2018 rok.

10. Trasa:
Miejsce: Koziegłowy – Kompleks Sportowy i Osiedle Zamkowe przy ulicy Zamkowej, Rycerskiej i Zielonej. Długość okrążenia 2940m.
Graficzny plan trasy w załączeniu.
11. Pomoc techniczna:
Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego. Pomoc może być udzielana wyłącznie w wyznaczonym na trasie boksie technicznym.
12. Kary:
W zakresie kar obowiązują przepisy Polskiego Związku Kolarskiego.
13. Kontrola antydopingowa:
Podczas Mistrzostw Polski obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.
Badania antydopingowe będą przeprowadzone w okolicach mety wyścigu w Zespole Szkół przy ul. 3-go Maja 12
14. Ceremonia dekoracji:
Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wszystkich zaplanowanych wyścigów na dany dzień – zgodnie z Programem minutowym.
Zawodnicy do dekoracji zgłaszają się obowiązkowo w strojach sportowych bez rekwizytów typu rower, bidon itp.
15. Nagrody:
Zwycięzcy w kategorii Żak, Żakini, (rocznik 2006-2007) otrzymują Puchar Dyrektora 81 MP.
Zwycięzcy w kategoriach Młodzik, Młodziczka otrzymują Naramiennik i Puchar Prezesa Polskiego Związku Kolarskiego.
W pozostałych kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymują tytuł i koszulkę Mistrza Polski.
Za miejsca 1-3 medale.

16. PROGRAM MINUTOWY 81 MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM:

Piątek 12 stycznia 2018 r.
14:00-16:00 – oficjalny trening na trasie MP
16:00-19:30 – weryfikacja dokumentów zawodników w biurze zawodów oraz rozdanie akredytacji, przepustek oraz materiałów reklamowych dla ekip, dziennikarzy i zaproszonych gości.
Dodatkowe weryfikacje dokumentów zawodników zgłoszonych w terminie będą odbywały się w biurze zawodów do 90 minut przed startem danej kategorii wiekowej.
20:00 Odprawa techniczna 81 Mistrzostw Polski (Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28)
Sobota 13 stycznia 2018 r.
9:40 – uroczyste rozpoczęcie otwarcie MP
10:00 – wyścig kat. Masters III ( z podziałem na A i B)
10:01 – wyścig kat. Masters IV (z podziałem na A i B)
10:02 – wyścig kat. Masters V
10:03 – wyścig kat. Cyklosport i Masters kobiet
11:00 – wyścig kat. Masters II (podziałem na A i B)
12:00 – wyścig kat Masters I
12:01 – wyścig kat Cyklosport mężczyzn
13:00 – wyścig kat Żak
13:02 – wyścig kat Żakini
13:30 – wyścig kat Młodzik
14:00 – wyścig kat Młodziczka
15:00 – Dekoracja I dnia Mistrzostw Polski

Niedziela 14 stycznia 2018 r.
do 9:45 – oficjalny trening na trasie Mistrzostw Polski
10:00 – wyścig kat. Juniorka młodsza
10:45 – wyścig kat. Junior młodszy
11:30 – wyścig kat. Junior
12:45 – wyścig kat. Elita kobiety open
13:40 – wyścig kat. Elita mężczyźni open
15:00 – dekoracja II dnia Mistrzostw Polski

17. Komisja sędziowska:
Sędzia Główny – Piotr Rusiecki,
Komisarz 2 -Tadeusz Marian.
Komisarz 3 – Bogdan Loedl,
Sędzia mety – Jolanta Rusiecka,
Sędzia chronometrażysta – Tomasz Cichy
Pozostałych sędziów wyznaczy Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Kolarskiego.
18. Postanowienia końcowe
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKoL.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy oraz osoby towarzyszące winni być ubezpieczeni indywidualnie przez macierzyste kluby.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na trasie wyścigu oraz za ewentualne szkody i rzeczy zagubione podczas Mistrzostw Polski.
Zawodnicy startują w kaskach ochronnych pełnych.
Wszystkie kwestie sporne podczas Mistrzostw Polski rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu
z organizatorem.
Dyrektor 81 Mistrzostw Polski – Andrzej Chmurzewski nr tel. 606 792 754
Dyrektor Techniczny 81 Mistrzostw Polski – Mieczysław Chmurzewski nr tel. 502 669 879
Najbliższy szpital – 42-300 Myszków al. Wolności 29 tel. 34 315 82 00, tel./fax. 34 313 73 29