OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLASKI – MEMORIAŁ MARKA WOJNY 2021

W imieniu organizatorów “Pabianickie Towarzystwo Cyklistów”, “Okręgowy Związek Kolarski” zapraszamy na IV edycję wyścigu “OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLASKI – MEMROIAŁ MARKA WOJNY”.

Wyścig dla kategorii masters i amator termin 25.07.2021 start w Pawlikowicach (biuro zawodów remiza OSP Pawlikowice).

                                                                         R E G U L A M I N

 

OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

MEMORIAŁ MARKA WOJNY.

PABIANICE 25.07.2021r.

 

 1. Organizator:

– PTC Pabianice

 1. Gdańska 7 95-200 Pabianice

Dyrektor Wyścigu: Tomasz Olban Tel. 886 648 115

– Okręgowy Związek Kolarski

 1. Północna 36 91-425 Łódź

– Urząd Miejski w Pabianicach ul. Zamkowa 16 95-200 Pabianice

 

 1. Cel wyścigu:

Popularyzacja kolarstwa.

Zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 1. Uczestnictwo i opłaty startowe

Prawo startu w wyścigu mają zawodnicy i zawodniczki masters (kobiety i mężczyźni) posiadający ważną na rok 2021 licencję zawodnika oraz amator (kobiety i mężczyźni).

 

Opłaty startowe:

-masters 60zł

-amator 60zł

 

 1. Termin i miejsce:

Zawody rozgrywane będą w dniu 25 lipca 2021r. w Pawlikowicach.

Okrężna trasa wyścigu długości 24 km przebiegać będzie:

Start i meta w Pawlikowicach ,dalej przez miejscowości Róża, Dobroń, Chechło, Pabianice, Hermanów, Pawlikowice.

Wyścig przeprowadzony będzie przy ograniczonym ruchu drogowym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wozy techniczne nie będą wpuszczane na trasę.

Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.

 

 1. Zgłoszenia i biuro wyścigu:

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 23.07.2021 do godz. 23:59:

https://dostartu.pl/ogolnopolski-wyscig-kolarski-memoria…

lub w biurze zawodów do godz. 11:30

Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić ankietę COVID 19.

Weryfikacja zawodników i wydanie numerów odbędzie się w piątek 23.07.2021 w godz. 17:19 lub w biurze, w dniu zawodów w godz. 9:00-11:30

 

 1. Biuro zawodów i parking;

OSP Pawlikowice 35D

95-200 Pawlikowice

 

 1. Harmonogram:

Godz. 12:00 – odprawa dla kategorii masters i amator

Godz. 13:15 – start kategorii masters i amator (open kobiety + mężczyźni) – 3 rundy (ok. 72 km)

 

Wyścig w kat amator i masters + kobiety zostanie rozegrany ze startu wspólnego. Klasyfikacja medalowa prowadzona będzie dla mężczyzn w kat. wiekowych do lat 50 i powyżej lat 50, kobiety będą klasyfikowane open.

 

 1. Nagrody i dekoracja

Dekoracja odbędzie się po zakończeniu zawodów w okolicy biura zawodów, Do dekoracji przewidziani są zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca. Klasyfikacja będzie prowadzona dla kobiet i mężczyzn osobno.

 

– masters i amator – pierwsze trzy miejsca – mężczyźni do lat 50, powyżej lat 50 i kobiety masters open – pierwsze trzy miejsca – nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców.

 

 1. Kary

:

W zakresie kar na zawodach obowiązują Przepisy PZKol.

Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe.

10.Komisja Sędziowska:

Sędziego głównego oraz dwóch komisarzy wyznacza PZKol, pozostałych sędziów OZKol. Łódź.

 

 1. Zabezpieczenie medyczne:

Karetka firmy:

Centrum Ratownictwa Medycznego

Pabianice

 

 1. Szpital:

Pabianickie Centrum Medyczne SP. Z O.O.

Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

Tel. 42 225 35 00

 1. Postanowienia końcowe:

 

Podczas zawodów Organizator nie przewiduje radia wyścigu ani wozów neutralnych.

Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt własny

Zawodniczki i zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach – zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własna odpowiedzialność,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie zawodów,

 • Wszelkie dodatkowe informacje/ komunikaty będą umieszczane na tablicy obok Biura Zawodów – zawodnicy, trenerzy, ekipy mają obowiązek się z nimi zapoznać.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe z jego wizerunkiem, danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, media społecznościowe radio, telewizję, a także w celach marketingowych i promocyjnych organizatora oraz jego sponsorów.
 • Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczanie danych osobowych na listach startowych i listach wyników, które będą publikowane w prasie, radiu, telewizji, mediach społecznościowych, stronach internetowych związanych z zawodami sportowymi itp. środkach przekazu.
 • we wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny, a w organizacyjnych organizator.

W burze zawodów oraz w okolicy startu i mety ustawione będą płyny do dezynfekcji.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego związanego z COVID 19

Starty poszczególnych kategorii wiekowych odbywać się będą w wyznaczonych strefach startowych zgodnie z wytycznymi PZKol. Dotyczącymi organizacji wyścigów kolarskich.