Podziękowanie

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy ostatni raz pokłonili się Mistrzowi Janowi Kudrze i pomogli w zbiórce na symboliczny wieniec od naszego środowiska. Bez porozumienia, bo wiem, że chciałby tego uniknąć, specjalne podziękowania składam na ręce Adama P., bez którego wsparcia akcja nie udałaby się. Córki zmarłego przekazały: “Wasze pożegnanie z pewnością podobałoby się tacie”.
Cezary Kowalski