Ruszyło głosowanie na nasz projekt w BO dla Łodzi

Projekt ponadosiedlowy 183, link do głosowania: https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/glosowanie/glosowanie.php

Głosować może każdy kto zadeklaruje zamieszkanie w Łodzi, można też oddać głos za dzieci.