Święto roweru Łódzkiego logo

Wielkie Święto Roweru Łódzkiego – wyścigi kolarskie w centrum Łodzi

Jest nam niezwykle miło poinformować że dołączyliśmy do partnerów medialnych Wielkiego Święta Rowerowego organizowanego przez Rowerem po Łodzi. 01 sierpnia spod samego DoubleTree By Hilton Lodz wystartują wyścigi kolarskie z udziałem międzynarodowej Elity, Mastersów i Amatorów. Szczegóły we wpisie.

WIELKIE ŚWIĘTO ROWERU ŁÓDZKIEGO
NIEDZIELA 1 SIERPNIA 2021 R.

9.30 – 10.00 OTWARCIE ŚWIĘTA ROWERU ŁÓDZKIEGO
10.00 – 12.00 OTWARTY WYŚCIG AMATORÓW zapisz się
12.00 – 14.00 WYŚCIG MASTERSÓW zapisz się
15.00 – 16.00 PELETON GWIAZD (aktorzy, dziennikarze, celebryci, sportowcy…)
17.00 – 19.45 MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG ELITY NISSAN AUTO ŁÓDŹ CUP zapisy
20.00 – 20.30 INAUGURACJA WRĘCZENIA NAGRÓD

Zapisy: https://www.rowerempolodzi.pl/

Przez cały dzień od godz. 9.30 -21.00 w Parku im. księcia Józefa Poniatowskiego przy ul. alei Adama Mickiewicza naprzeciwko Hotelu Double Tree by Hilton przygotowany będzie piknik dla dzieci, rodzin oraz wszystkich pasjonatów kolarstwa i zdrowego stylu życia.

Dzieci będą mogły wziąć udział w wyścigach specjalnie przygotowanych dla najmłodszych. Znajdą się tam również stoiska naszych Partnerów prezentujących różnego rodzaju usługi oraz produkty.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClrKZ5-Y0bQn77CmHS_5UHg
Facebook: https://www.facebook.com/rowerempolodzipl
Instagram: https://www.instagram.com/rowerempolodzi/

Wydarzenie FB: https://fb.me/e/4VXOY4nX8

Regulamin MASTERS

Wyścig MASTERS NISSAN AUTO ŁÓDŹ CUP, 1 sierpnia 2021 r. Godz. 12.00

NISSAN AUTO ŁÓDŹ CUP
Łódź, 1 sierpnia 2021 r.
REGULAMIN MASTERS Open

Wyścig Nissan Auto Łódź CUP – Masters Open zostanie rozegrany w dniu 1 sierpnia 2021 roku zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Kolarskiego i postanowieniami niniejszego regulaminu.

Cel imprezy
– popularyzacja kolarstwa w Polsce,
– propagowanie zdrowego trybu życia,
– krzewienie kultury fizycznej,
– promocja miasta Łódź,
– rozpowszechnianie znaku towarowego Sponsorów Imprezy.

Główny Sponsor wyścigu: NISSAN AUTO ŁÓDŹ
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Łodzi oraz Wojewoda Łódzki

Organizator
Organizatorem wyścigu jest JM INVENT Jacek Michalski
Adres organizatora: ul. Słowiańska 13A 95-070 Rąbień (email: jacekmichalski@jminvent.pl) tel.+48 502 02 07 04.

Dyrektor wyścigu
Krzysztof Markiewicz (email: biuro@pucharylodz.pl) tel. +48 601226518.

Klasa (kategoria) Wyścigu
Wyścig skierowany jest do zawodników posiadających licencję kolarską MASTERS.
Wyścig NISSAN AUTO ŁÓDŹ CUP nie jest zaliczany do punktacji Challenge 2021.
Wyścig NISSAN AUTO ŁÓDŹ CUP nie jest zaliczany do punktacji cyklu Klasyki Ziemi Łódzkiej.

Uczestnictwo
Prawo startu w wyścigu mają osoby, które:
dokonają rejestracji na przygotowanym przez Organizatora „Formularzu zgłoszenia do wyścigu” oraz uiszczą opłatę Startową zgodną z Regulaminem;
przy odbiorze pakietu startowego złożą oświadczenie informujące o:
– braku przeciwwskazań zdrowotnych w udziale w wyścigu,
– uczestnictwie wyłącznie na własną odpowiedzialność,
– niepodleganiu ograniczeniom związanym z COVID-19.
W związku z pandemią COVID-19 ustala się łączny limit zawodników przyjętych do zawodów w ilości 250 zawodników. Limit ten może ulec zmianie.
Weryfikacja Zgłoszeń i wydawanie pakietów od godziny 9.00

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 20.07.2021 r. na stronie internetowej wyścigu: www.rowerempolodzi.pl.

Biuro Wyścigu
W dniu wyścigu Biuro będzie otwarte od godz. 8.00 do końca zawodów w DoubleTree by Hilton Hotel Łódź, przy ul. Łąkowej nr. 29; 90-554 Łódź.

Przebieg Wyścigu
Przed peleton wyścigu poruszał się będzie pojazd policyjny oraz pojazdy organizatora. Za peletonem poruszał się będzie pojazd „Koniec wyścigu”.

Opłaty Startowe
Opłata startowa do dnia:
20.07.2021 r. – w wysokości 90 zł
Opłata startowa płatna po wypełnieniu formularza zgłoszenia zamieszczonego na stronie www.rowerempolodzi.pl

Harmonogram Masters
10.00 – 11.30 – weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych i odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów w DoubleTree by Hilton Hotel Łódź,
11.30 – odprawa techniczna (parking Hotelu Hilton),
12.00 – start MASTERS Open Mężczyźni w Alei Mickiewicza na wysokości Hotelu Hilton,
12.03 – start MASTERS Open Kobiety w Alei Mickiewicza na wysokości Hotelu Hilton,
13.30 – meta w Alei Mickiewicza na wysokości Hotelu Hilton,

Trasa Wyścigu
Wyścig zostanie rozegrany na rundzie o długości 9,2 km. Zawodnicy będą ścigali się przez 1 godzinę i 1 rundę. Rozpoczęcie rundy finałowej oznaczone będzie sygnałem dzwonka.
Zawodnicy i zawodniczki uczestniczą w wyścigu MASTERS Open bez podziału na kategorie wiekowe.

Klasyfikacja
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik (zawodniczka), który ukończy wyścig w najkrótszym czasie (przy uwzględnieniu nałożonych kar). W przypadku równości czasów decyduje wyższe miejsce zawodnika na linii mety.

Kary
Zgodnie z Regulaminem PZKol.

Ceremonia dekoracji
Ceremonia dekoracji odbędzie się niezwłocznie po przejechaniu linii mety wyścigu przez pierwszych zawodników. Obowiązek uczestnictwa w ceremonii mają 3 najwyżej sklasyfikowani zawodnicy (zawodniczki) na mecie.

Nagrody

Miejsce Mężczyźni Open Kobiety Open
1 500 500
2 400 400
3 300 300
4 250 250
5 200 200
6 150 150
Razem 1800 1800

Kwoty brutto PLN
Nagrody wypłacone zostaną w Biurze Wyścigu po ceremonii dekoracji.

Skład Komisji Sędziowskiej
Sędziów deleguje PZKol i OZKol zgodnie z przepisami.

Zasady Zabezpieczenia
Podczas rozgrywania Wyścigu ruch drogowy będzie zamknięty.
Zawodnicy, którzy pozostaną w tyle i zostaną zdublowani przez zawodników prowadzących, są wyeliminowani z wyścigu.
Zawodnicy wycofani mają prawo kontynuować jazdę do parkingu usytuowanego w pobliżu mety uwzględniając fakt, że znajdują się w ruchu drogowym.
Z uwagi na przebieg trasy wyścigu, zawodnicy muszą brać pod uwagę możliwość znalezienia się na trasie innych użytkowników drogi i stosowania w takich przypadkach przepisów ruchu drogowego.
Zawodnicy i uczestnicy Wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy Wyścigu korzystają z prawa do niestosowania się do przepisów ruchu drogowego tylko na skrzyżowaniach dróg nadzorowanych przez funkcjonariuszy Policji korzystających z radiowozu, oraz w przypadkach kiedy bezpośrednio przed nimi lub czołówką wyścigu znajduje się oznakowany pojazd policyjny. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy wyścigu mogą niestosować się do przepisów ruchu drogowego jadąc w kolumnie wyścigu, to jest między pierwszym oznakowanym pojazdem policyjnym i pojazdem „Koniec wyścigu” a także po wyłączeniu z ruchu innych pojazdów na okrężnych odcinkach trasy.
Kierowcy pojazdów z kolumny Wyścigu zobowiązani są podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy policji, komisji sędziowskiej, administracji Wyścigu.
Przed wjazdem do „Wioski Wyścigu” i przed metą Wyścigu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom służby wyścigu i znakom szefa transportu i przedstawicieli organizatora upoważnionym do kierowania ruchem w obrębie parkingów. Nie wolno pozostawiać pojazdu lub zatrzymywać się bez przyczyny. Pojazd należy parkować w miejscach wskazanych.
Pojazdy komisji sędziowskiej mają prawo kontynuować jazdę poza linię mety.
W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o wypadku, udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku i powiadomić o wypadku policyjną służbę wyścigu.
Uczestnicy Wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.
Organizator nie odpowiada za żadne wypadki ani szkody materialne w stosunku do osób trzecich przed wyścigiem, w czasie jego trwania i po wyścigu.

Adres Szpitala
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Telefony kontaktowe: 42 689 50 00

Odstąpienie od umowy i reklamacje
Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy w czasie 14 dni od zakupu oraz złożenie reklamacji w czasie 14 dni od wyścigu na adres info@rowerempolodzi.pl
Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni

Postanowienia Końcowe
Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS CoV-2 i ewentualne przyszłe obostrzenia i zalecenia odpowiednich instytucji, warunki uczestnictwa w Wyścigu dla każdego zgłoszonego zawodnika mogą ulec zmianie o czym Organizator bezzwłocznie poinformuje w oddzielnym komunikacie.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z podaniem nazwisk, mogą być wykorzystywane za zgodą Organizatora przez środki masowego przekazu.

Organizator
JM INVENT JACEK MICHALSKI

 Plik regulaminu do pobrania

Zaproszenie video:

 

Opis trasy: