kasztany 2023

W sobotę Kasztany ’23. Dobrowolne datki na imprezę proszę przekazać Kubie Zdenkowi. Kontakt na nr 664998199