Dziękuję ci polski Eurosporcie za dbanie i podtrzymywanie mojej pasji kolarskiej. Jestem niezmiernie wdzięczny, że nieustannie starasz się wzmocnić mnie w wierze i wytrwałości. To niewątpliwie prowadzi do zahartowania mojego kolarskiego, amatorskiego, masterskiego charakteru.